Adatvédelem


ADATKEZELÉSEK


I. Regisztráció a „Látni és Látszani” című kampányban való részvételre

CéljaRészvétel a „Látni és Látszani” című kampányban, nagyközönség tájékoztatása
Kezelt adatok: érintett neve, címe, e-mail címe és telefonszáma, a szerződéskötés ténye és a szerződés tartalma
Érintetteka kampányra regisztráló természetes személyek
JogalapjaGDPR 6. Cikk (1) bekezdés b) pont (szerződés kötése érintettel, illetve e szerződés teljesítése)
Időtartamaa szerződés megszűnését követően az elévülési idő lejártáig

II. A „Látni és Látszani” című kampányra regisztrált személyekkel kapcsolattartás

CéljaRészvétel biztosítása a „Látni és Látszani” című kampányban
Kezelt adatok: kapcsolattartó neve, címe, e-mail címe és telefonszáma, képviselt személy neve
Érintettek: a kampányra regisztrált személy kapcsolattartója
Jogalapja: GDPR 6. Cikk (1) bekezdés f) pont (jogos érdek: kapcsolattartás)
Időtartama: a kampány befejezéséig

III. A „Látni és Látszani” című kampánnyal kapcsolatos hírlevél küldése

CéljaNaprakész információk biztosítása a „Látni és Látszani” című kampánnyal kapcsolatban
Kezelt adatok: érintett neve, e-mail címe, hozzájáruló nyilatkozata
Érintettek: az Adatkezelő hírlevelére feliratkozott természetes személyek
Jogalapja: GDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) pont (érintett hozzájárulása)
Időtartama: hozzájárulás visszavonásáig

IV. Videók és fotók készítése a „Látni és Látszani” című kampány keretében

CéljaA „Látni és Látszani” című kampány elkészítése
Kezelt adatok: érintett neve (gyermek esetén csak a hozzájárulást adó neve), képmása, hangja, hozzájáruló nyilatkozata)
Érintettek: a kampányban készülő videók és fotók elkészítésére jelentkező személyek
Jogalapja: GDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) pont (érintett hozzájárulása)
Időtartama: hozzájárulás visszavonásáig


1. Az adatkezelés háttere, rövid összefoglalás: 

Az Adatkezelő szervezi az országos „Látni és látszani” elnevezésű kampányt (a továbbiakban: Kampány), melynek célja a biztonságos közlekedésre vonatkozó információk terjesztése, ismertetése. A Kampányban különböző kedvezmények biztosításával részt vesznek optikusok és szervizek, valamint az Adatkezelő tájékoztatja a nagyközönséget a résztvevők személyéről fotókat és videókat készít a Kampány keretében, valamint hírlevelet küld az érdeklődőknek. Jelen adatkezelési tájékoztató a Kampánnyal kapcsolatos adatkezelésekről tájékoztatja az érintetteket.

2. Ki az adatkezelő?

X-MEDITOR Lapkiadó, Oktatás- és Rendezvényszervező Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 08-09-004469; adószám: 11137964-2-08; nyilvántartja: Győri Törvényszék Cégbírósága)
Postai cím: 9023 Győr, Csaba utca 21., illetve 9002 Győr Pf. 156.
E-mail: info@xmeditor.hu
Telefon: 96/618 060
Képviseli: Pintér-Péntek Imre ügyvezető

3. Mi az adatkezelés célja? 

I. Regisztráció a „Látni és Látszani” című kampányban való részvételre (a továbbiakban: „I.”):
A regisztráló személy részvételének biztosítása a Kampányban, illetve az Adatkezelő adatbázist készít a résztvevő személyekről (optikák és szervizek) és az általa üzemeltett https://latnieslatszani.hu/ weboldalon („Weboldal”) tájékoztatja a nagyközönséget arról, hogy mely személyek (optikák és szervizek) vesznek részt a Kampányban.

II. A „Látni és Látszani” című kampányra regisztrált személyekkel kapcsolattartás (a továbbiakban: „II.”):
Kapcsolattartás a Kampányra regisztrált személyekkel az általuk megjelölt kapcsolattartón keresztül, annak érdekében, hogy a regisztrált személy részvétele a Kampányban biztosítva legyen.

III. A „Látni és Látszani” című kampánnyal kapcsolatos hírlevél küldése (a továbbiakban: „III.”):
Az érdeklődő személyek naprakész hírekkel ellátása a Kampánnyal kapcsolatban.

IV. Videók és fotók készítése a „Látni és Látszani” című kampány keretében (a továbbiakban: „IV.”):
A Kampány elkészítése.

4. Mi az adatkezelés jogalapja?

I.: a GDPR 6. Cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az érintettel kötött szerződés teljesítése
II.: a GDPR 6. Cikk (1) bekezdés f) pontja, az Adatkezelő és a regisztrált személy jogos érdeke, ami a kapcsolattartás. Az érdekmérlegelési teszt jelen Adatkezelési Tájékoztató 2. sz. mellékletét képezi
III. és IV.: a GDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes, előzetes tájékoztatáson alapuló, kifejezett hozzájárulása, melyet az érintett bármikor visszavonhat

5. Kötelező-e az adatkezelés jogszabály vagy szerződés alapján?

I.: az érintettel kötött szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése szükségessé teszi az adatkezelést
II-IV. adatkezelések egyikében sem kötelezi az Adatkezelőt sem jogszabály sem szerződés az adatkezelésre.

6. Kik az érintettek? 

I.: a Kampányra regisztráló természetes személyek
II.: a Kampányra regisztráló személyek kapcsolattartói
III.: az Adatkezelő hírlevelére feliratkozott természetes személyek
IV.: a kampányban készülő videók és fotók elkészítésére jelentkező természetes személyek

7. Milyen személyes adatokat kezel az adatkezelő? 

I.: érintett neve, címe, e-mail címe és telefonszáma, a szerződéskötés ténye és a szerződés tartalma, ideértve különösen a Kampányban való részvétel érdekében az érintettet megillető jogokat, illetve az általa vállalt kötelezettségeket
II.: érintett (kapcsolattartó) neve, címe, e-mail címe és telefonszáma, képviselt személy neve
III.: érintett neve, e-mail címe, hozzájáruló nyilatkozata
IV.: érintett neve (gyermek esetén csak a hozzájárulást adó, szülői felügyeleti jogot gyakorló személy neve), képmása, hangja, hozzájáruló nyilatkozata

8. Mennyi ideig kezeli az adatkezelő a személyes adatokat? 

I.: az érintettel kötött szerződés lejártát követően az elévülési idő (főszabály szerint 5 év) végéig
II.: A kapcsolattartó változásának bejelentéségig, de legkésőbb a kapcsolattartó által képviselt személlyel fennálló szerződés megszűnéséig.
III. és IV.: a hozzájárulás visszavonásáig

9. Milyen módon kezeli az adatkezelő a személyes adatokat? 

Minden adatkezelés (I., II., III. és IV.) esetén: elektronikus úton és papír alapon

10. Honnan származnak a személyes adatok? 

I., II. és IV. adatkezelések esetén közvetlenül az érintettől.
III. adatkezelés esetén az érintett kapcsolattartó által képviselt személy adja meg az adatokat

11. Kivel közli az adatkezelő a személyes adatokat? Kik az adattovábbítás címzettjei?

I.: az Adatkezelő a Weboldalon közzéteszi a Kampányban résztvevők adatait
II. és III.: az Adatkezelő a személyes adatokat nem továbbítja.
IV.: az Adatkezelő közzéteszi az elkészített videókat és fényképfelvételeket a Weboldalon és a YouTube videó megosztó oldalon

Az Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az I. és IV. adatkezelések során közzétett személyes adatokhoz előre meg nem határozható számú, és nem azonosítható harmadik személyek hozzáférnek! Az Adatkezelő ilyen harmadik személyek esetleges jogsértő magatartásáért nem vállal felelősséget!

12. Milyen intézkedésekkel biztosítja az adatkezelő a személyes adatok biztonságát? 

A személyes adatokhoz az alábbi személyek jogosultak hozzáférni:

I. adatkezelés: A mindenkori kampányfelelős (projektfelelős), és a mindenkori marketinges
II. adatkezelés: A mindenkori kampányfelelős (projektfelelős)
III. adatkezelés: A mindenkori marketinges
IV. adatkezelés: A mindenkori kampányfelelős (projektfelelős)

Az Ön adatainak biztonsága nagyon fontos számunkra, ezért megfelelő intézkedéseket léptettünk életbe annak érdekében, hogy megőrizzük és biztosítsuk az általunk gyűjtött, illetve a Weboldalaink szolgáltatóival megosztott információk integritását és biztonságát. Megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint betartjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR rendelkezéseinek érvényesüléséhez szükségesek.

 Az adatok biztonságának megőrzése miatt a X-Meditor Kft. az alábbi biztonsági intézkedésekkel rendelkezik: 

 • Az X-Meditor informatikai rendszeréhez csak saját egyedi azonosítóval ellátott felhasználóval és jelszóval lehetséges hozzáférni. 
 • Az informatikai rendszerhez távolról csak bizonyos forráscímekről engedélyezett az elérés. A távoli eléréshez felhasználónév és jelszó szükséges. A jelszót meghatározott időközönként kötelező cserélni. 
 • A távoli asztal szolgáltatáshoz bárhonnan lehet csatlakozni, kizárólag azoknak a felhasználóknak, akiknek engedélyezve van. 
 • A VPN szolgáltatáshoz bárhonnan lehet csatlakozni, kizárólag azoknak a felhasználóknak, akiknek engedélyezve van. 
 • Bevezetésre került a jelszó policy, amelynek célja, hogy növeljük a rendszer biztonságát az illetéktelen behatolók ellen. Magasabb szinten védjük az informatikai eszközökön található adatokat. 

Jelszó policy: 

 • Jelszó minimum hossza – 8 karakter 
 • Jelszónak tartalmaznia kell: Kisbetű, nagybetű, szám. 
 • A jelszavak lejárati ideje: 180 nap 
 • Jelszóelőzmény: Az utolsó 24 jelszó nem egyezhet meg egymással 
 • Felhasználó zárolása: 10 próbálkozás után 30 percre letiltja a rendszer. 
 • A jelszó nem tartalmazhatja a felhasználó és a cég nevét. 
 • Az X-Meditor Kft. a szerverein tárolt adatait biztonsági mentéssel védi, a biztonsági mentésért felelős szoftver napi rendszerességgel menti az adatokat. 
 • Azért, hogy az X-Meditor rendszerébe ne juthassanak be károkozó állományok, a Bitdefender üzleti kategóriájú vírusírtó szoftverével védik szervereiket, gépeiket. 
 • A X-Meditor hálózatán MAC cím szűrés aktív, a tűzfalon keresztül szükséges engedélyezni a készülékeket, hogy elérhesse a vállalati hálózatot. 
 • Jogosultsági rendszer van kialakítva a szervereken, ezáltal biztosítható, hogy A szerveren lévő adatokat csak megfelelő jogosultsággal rendelkező személy éri el. 

13. Köteles-e az érintett megadni a személyes adatait?

I. adatkezelés esetén az érintett az Adatkezelővel kötött szerződés teljesítése érdekében adja át személyes adatait
II. adatkezelésre a kérdés nem vonatkozik, mivel a személyes adatokat nem az érintett adja meg.
III. és IV. adatkezelések esetén nem.

14. Az adatszolgáltatás előfeltétele-e szerződés megkötésének?

I. adatkezelés esetén igen (a Kampányban való részvételhez szükséges szerződés)
II. adatkezelésre a kérdés nem vonatkozik, mivel a személyes adatokat nem az érintett adja meg.
III. és IV. adatkezelések esetén nem.

15. Mik az adatszolgáltatás elmaradásának következményei? 

I.: az érintett nem köt szerződést az Adatkezelővel, és így vesz részt a Kampányban
II.: a kérdés nem vonatkozik, mivel a személyes adatokat nem az érintett adja meg.
III.: az érintett nem kapja meg az Adatkezelő hírleveleit
IV.: az érintett nem szerepel az Adatkezelő által a Kampány keretében készített videókon és fényképeken

16. Milyen jogai vannak az érintettnek? 

Az érintett a GDPR 15-21. és 77-79. Cikkeiben meghatározottak szerint jogosult

a) az adatkezelésről tájékoztatást kérni, az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein
b) személyes adatai helyesbítését kérni,
c) személyes adatai törlését kérni,
d) az adatkezelés ellen tiltakozni,
e) az adatkezelés korlátozását kérni,
f) jogainak sérelme esetén panaszt tenni vagy bírósághoz fordulni.

Az Adatkezelő az érintett jogait a jogszabályokban – különösen GDPR – foglaltak szerint biztosítja, azaz az adatkezelési tevékenységtől függően lehetséges, hogy egyes jogok nem, vagy csak korlátozottan illetik meg az érintettet.

Az Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy a IV. adatkezeléssel (fényképek, videók készítése) kapcsolatban a helyesbítéshez való jogot az érintett csak korlátozottan képes gyakorolni, tekintettel a fénykép, illetve videó jellegére, illetve az utólagos szerkesztés technikai korlátaira.

Az Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az I., III. és IV. adatkezelésekkel kapcsolatban – tekintettel az adatkezelés jogalapjára, illetve arra, hogy a személyes adatok kezelése nem közvetlen üzletszerzés érdekében történik – az érintettet nem illeti meg a tiltakozáshoz való jog.

Az érintett jogairól, illetve azok gyakorlásáról részletes tájékoztatást az Adatkezelő „Általános tájékoztató az érintettet megillető jogokról” című dokumentuma.

17. Hova fordulhat az érintett jogai megsértése esetén? 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mailugyfelszolgalat@naih.hu
Online ügyindításwww.naih.hu

Az illetékességgel bíró Törvényszékhez

 • az Adatkezelő székhelye szerint illetékes Győri Törvényszék, vagy
 • az érintett lakóhelye szerint illetékes Törvényszék, vagy
 •  az érintett tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszék

18. Mellékletek

1. sz. melléklet: Általános tájékoztató az érintettet megillető jogokról
2. sz. melléklet: a kapcsolattartók adatainak kezelésére vonatkozó érdekmérlegelési teszt


1. sz. melléklet

Általános tájékoztató az érintettet megillető jogokról


Az érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogaikat a GDPR III. Fejezete, valamint az Info tv. II/A. fejezete tartalmazza. Az Info tv. 15. § (1) bekezdés b) pont alapján az Adatkezelő az érintett jogosultságainak érvényesítésére irányuló kérelmét annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt (25) napon belül elbírálja és döntéséről az érintettet írásban, vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti.


1. Érintett hozzáférési joga (GDPR 15. Cikk)

Az érintett bármikor kérheti, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve adatkezelés esetén annak részleteiről.

Az Érintett kérelmét az alábbi címeken terjesztheti elő:

Postai cím: 9023 Győr, Csaba utca 21., illetve 9002 Győr Pf. 156.
E-mail: info@xmeditor.hu
Telefon: 96/618 060

Tájékoztatjuk, az érintetteket, hogy az adatok biztonságának érdekében telefonon csak az érintett jogaival kapcsolatos általános tájékoztatást áll módunkban adni.

A postai levélben, vagy e-mailben küldött kérelemre az Adatkezelő akkor ad teljes körű tájékoztatást, ha az érintett kétséget kizáróan beazonosítható. A beazonosíthatóság hiányát az Adatkezelő jelzi a megkereső számára, és emellett az adatkezelésről általános tájékoztatást ad.

Az érintett kérelmében jogosult azt a postai vagy elektronikus címet megjelölni, ahova kérelemre adott tájékoztatás megküldését kívánja. Cím megjelölésének hiányában az Adatkezelő a tájékoztatást a feladó címére küldi meg.


2. Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. Cikk)

Az érintett bármikor jogosult kérni, hogy az Adatkezelő helyesbítse az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Az Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy a IV. adatkezeléssel (fényképek, videók készítése) kapcsolatban a helyesbítéshez való jogot az érintett csak korlátozottan képes gyakorolni, tekintettel a fénykép, illetve videó jellegére, illetve az utólagos szerkesztés technikai korlátaira.


3. Törlés és elfeledtetés joga (GDPR t17. Cikk)

Az érintett jogosult bármikor személyes adatainak indokolatlan késedelem nélkül való törlését kérni, az alábbi esetek bármelyikében:

a) az Adatkezelőnek a személyes adatokra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
b) ha az érintett a GDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) pontja alapján adott hozzájárulását visszavonta, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) ha az Adatkezelő az érintett személyes adatait közvetlen üzletszerzés érdekében kezeli, és az érintett a személyes adatainak kezelése ellen tiltakozott;
d) ha az Adatkezelő az érintett személyes adatait jogellenesen kezeli;
e) ha az érintett személyes adatait uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az érintett fent felsorolt esetekben való, törlés iránti kérelme esetén az Adatkezelő köteles az érintett személyes adatait indokolatlan késedelem nélkül törölni. Amennyiben az Adatkezelő az érintett személyes adatait nyilvánosságra hozta, az Adatkezelő megtesz minden tőle ésszerűen elvárható lépést, technikai intézkedéseket is beleértve, hogy tájékoztassa az érintett adatait kezelő adatkezelőket, hogy az érintett a törléshez való jogával élt.


4. Korlátozáshoz való jog (GDPR 18. Cikk)

4.1.1 A korlátozás esetei

Az érintett jogosult kérni az Adatkezelőtől az adatkezelés korlátozását az alábbi esetekben:

a) ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, arra az időtartamra, amíg az Adatkezelő a személyes adatok pontosságát ellenőrzi, vagy
b) ha az adatkezelés jogellenes, de az érintett a törlést nem kívánja, vagy
c) ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott céljából, de az érintett igényli azokat, vagy
d) az érintett saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozott az adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg az Adatkezelő megállapítja, hogy jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról külön tájékoztatja.


4.1.2 Az adatkezelés korlátozásának jelentése

Az adatkezelés korlátozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat továbbra is tárolja, de bármely más adatkezelési műveletet kizárólag akkor végezhet, ha

a) az érintett ahhoz hozzájárult, vagy
b) az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges, vagy
c) az adatkezelés más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükséges, vagy
d) az adatkezelés az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből szükséges.


5. Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. Cikk)

5.1 Tiltakozás az adatkezelés ellen saját helyzettel kapcsolatos okokból 

Amennyiben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. Cikk (1) bekezdés e) vagy f) pontja, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, az érintett saját helyzetével kapcsolatos okokra hivatkozva. Ez esetben az Adatkezelő az érintett személyes adatait kizárólag akkor kezelheti tovább, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

5.2 Tiltakozás a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen

Amennyiben személyes adatainak kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett bármikor jogosult személyes adatainak e célból való kezelése ellen tiltakozni.

Az érintett személyes adatainak kezelése ellen való tiltakozása esetén az Adatkezelő a továbbiakban nem kezeli az érintett személyes adatait a tiltakozásban megjelölt célból.

Az Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy fentiek alapján az I., III. és IV. adatkezelésekkel kapcsolatban – tekintettel az adatkezelés jogalapjára, illetve arra, hogy a személyes adatok kezelése nem közvetlen üzletszerzés érdekében történik – az érintettet nem illeti meg a tiltakozáshoz való jog.


6. Adathordozhatóság joga (GDPR 20. Cikk)

Amennyiben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) vagy b) pontjavagy a GDPR 9. Cikk (2) bekezdés a) pontja, és az adatkezelés automatizált módon történik, az érintett bármikor kérheti, hogy az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó adatokat tagolt, géppel olvasható, széles körben használt formátumban (pl. pdf, word) megkapja, ezeket másik adatkezelőnek továbbítsa.

Az érintett kérheti – amennyiben ez technikailag lehetséges – az adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.

Az adathordozhatóság jogának gyakorlása nem járhat a GDPR 17. Cikk (a törléshez való jog) sérelmével, és nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.


7. Panasztétel joga és bírósághoz fordulás joga

7.1.1 Hatósági eljárás megindításának joga 

Az érintett jogosult jogainak sérelme, vagy jogai sérelmének közvetlen veszélye eseténNemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulni. A NAIH vizsgálata ingyenes, költségeit a NAIH előlegezi és viseli. A NAIH eljárására vonatkozó szabályok az Info tv. VI. fejezetében találhatóak.


A NAIH adatai:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Online ügyindítás: www.naih.hu


7.1.2 Bírósági eljárás (per) megindításának joga

Az érintett jogainak sérelme, vagy jogai sérelmének közvetlen veszélye esetén jogosult bírósághoz is fordulni.

A perre vagylagos illetékességgel rendelkező bíróságok – azaz alábbiak közül bármelyik bíróság előtt megindítható az eljárás:

a) az Adatkezelő székhelye szerint illetékes Győri Törvényszék
b) az érintett lakóhelye szerint illetékes Törvényszék
c) az érintett tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszék.

A Bíróságok illetékességéről további információ a https://birosag.hu/birosag-kereso oldalon érhető el.